Meetinstrumenten kwaliteit van leven

 

SRA

De Subjectieve Reactie op Antipsychotica vragenlijst (SRA) is een zelfinvulvragenlijst met 74 items met een 3-puntsschaal. De SRA evalueert de gewenste en ongewenste, somatische en psychische reacties op antipsychotica en is opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt.

Handleiding SRA


SWN-20

Voor de beoordeling van meer subjectieve ervaringen is de Subjective Well-being under Neuroleptics scale (SWN) geschikt. De SWN is een gevalideerde zelfinvullijst met 38 items, verdeeld over 5 domeinen, die aangeven hoe de patiënt zich voelt, zonder een directe relatie met het gebruik van antipsychotica te leggen. Het betreft een 6-puntsschaal, die gevoelig is voor medicatiewijzigingen (hoe hoger de score per domein, hoe beter het subjectief welbevinden). De kortere versie, de SWN-20, toont een sterke samenhang met de oorspronkelijke schaal en is in het Nederlands verkrijgbaar.

 


Bovenstaande informatie is ontleend aan het artikel "Meetinstrumenten bij psychotische stoornissen", 2004, H. Knegtering, R. Bruggeman. Samenvatting van dit artikel.